Trang chủ // Thanh Long Bảo Rương

 

Thời điểm cập nhật: 09/02/2018

Những vật phẩm có chữ màu đỏ là những item mới cập nhật so với lần trước

Danh sách những vật phẩm có trong Thanh Long Bảo Rương:

************* 3 biểu tượng giống nhau *************

(khi quay ra 3 hình giống nhau, thì quí vị sẽ nhận được NGẪU NHIÊN trong danh sách dưới đây,

KHÔNG PHẢI CỐ ĐỊNH 3 HÌNH GÌ SẼ RA VẬT PHẨM GÌ ĐÂU NHÉ)

 Mo 

 

huongdanquayTLBR

 

Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ