Trang chủ // Tin tức // Server bảo trì từ 12:30 – 13:00 Thứ 6 ngày 8/3/2019

Xin chào các bạn,

Server bảo trì từ 12:30 – 13:00 Thứ 6 ngày 8/3/2019 với nội dung như sau:

– Map Tây Tạng và Bắc Hải: bỏ drop huyết tinh ở các bãi quái. Các boss map: bỏ drop Gia tăng cực đại +1 và Long kỳ hoán phiếu (vẫn còn drop kim ty/lưu thạch thượng, huyết tinh, tiền chẵn)

– Map Dương Châu:

+ Thêm drop huyết tinh vào các quái

+ Điều chỉnh exp các quái môn phái có exp bằng nhau

+ Thêm boss Rết: thời gian hồi sinh 6 giờ. Drop: GTCD +1, Gỡ bỏ GTCD, LKHP, Tiền Chẵn, Huyết tinh, Kim ty/Lưu thạch thượng

Cám ơn các bạn đã thu xếp thời gian cho buổi bảo trì!

 

 

0 Comments ON " Server bảo trì từ 12:30 – 13:00 Thứ 6 ngày 8... "

Comments are closed.

Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ