Trang chủ // Tin tức // Server bảo trì cập nhật ngày 30/7/2019

Xin chào các bạn,

Sau bản cập nhật Đông Tây Thần Điện – Kỳ Lân Tế Đàn, BQT 9D Thần Thánh xin gửi đến bản cập nhật điều chỉnh như sau:

thời gian bảo trì: 11:00 – 11:30 Thứ 3, ngày 30/7/2019

1. Thêm drop Huyết Tinh vào quái Đông Tây Thần Điện (tỷ lệ khá tốt)

2. Fix thu thập Kỳ Lân Đai (Nam) giống các thu thập trang bị Kỳ Lân khác

3. Boss Thế Giới và Boss Thầy Tế ở map Đông Tây: tăng level tương ứng level người chơi tại Server

4. KTC cập nhật thêm gói: Thẻ X5 EXP và set Trang bị Dương Châu

 

0 Comments ON " Server bảo trì cập nhật ngày 30/7/2019 "

Comments are closed.

Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ