Trang chủ // Tin tức // SERVER BẢO TRÌ TỪ 16h – 17h ngày 24/3/2019

Xin chào các bạn,

Server bảo trì từ 16h – 17h Chủ Nhật, ngày 24/3/2019 với nội dung như sau:

1. Cập nhật linh dược 9 tại NPC Cô Bé Đuôi Chồn ở Hợp Phì

2. Thu thập deco môn phái VIP (Hàn Tích Ảnh) tại NPC Gia Cát Liên

 

3. Phân giải deco Môn Phái cũ nhận lại Vải lụa Hà Đông tại NPC Thần Thánh Sứ Giả

4. Điều chỉnh chính xác khí công cho Túi Lam Kim Giáp 30 ngày như sau:

5. Bỏ tất cả thu thập Event mùa Xuân tại NPC Hoa Nhi Nữ.

6. Thanh Long Bảo Rương: Thêm thẻ X5 EXP/ DROP khi quay vào 03 hình giống nhau

7. Kỳ trân các: Bán thẻ X3 EXP/ DROP

8. Cập nhật drop cho BOSS Rết ở Dương Châu: Vải lụa Hà Đông (tỷ lệ thấp hơn BOSS Thế Giới), Thần Thánh Trang phục Phiếu (nguyên liệu để thu thập deco), Thẻ X3 EXP/DROP, Thẻ X5 EXP/DROP(hiếm)

 

 

 

 

 

0 Comments ON " SERVER BẢO TRÌ TỪ 16h – 17h ngày 24/3/2019... "

Comments are closed.

Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ