Trang chủ // Deco Kỳ Trân Các và Deco Vĩnh Viễn thu thập ingame SERVER 2

9D Thần Thánh xin gửi đến các bạn thông tin về các bộ Deco hiện có trong server

Deco Vén Màn: Làm nhiệm vụ Vén Màn để thu thập (có thể cất kho và giao dịch)

 

Deco Vĩnh Viễn chỉ thu thập ingame (có thể cất kho/ không thể giao dịch)

 

 

 

 

 

Deco 30 ngày bán tại KTC (có thể cất kho/ không thể giao dịch)

Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ