Trang chủ // Danh sách gian lận thời gian thực

Nhằm bảo vệ môi trường Server trong sạch, là nơi giải trí lành mạnh cho các bạn yêu thích game Cửu Long Tranh Bá của 9D Thần Thánh, chúng tôi kiên quyết thanh trừ các thành phần bug, cheat hack game.

 

BLOCK TÀI KHOẢN (không phải block Nhân vật) VĨNH VIỄN CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM.

KHÔNG HỖ TRỢ CHUYỂN NHÂN VẬT, CHUYỂN ĐỒ ĐẠC HÀNH TRANG VÀ TIÊU CỤC, CHUYỂN TIỀN CHO CÁC TÀI KHOẢN VI PHẠM BỊ KHÓA

 

CÁC TÊN NHÂN VẬT VÀ TÀI KHOẢN TRONG CÁC BẢNG DƯỚI LÀ VI PHẠM BUG CHEAT HACK GAME THEO THỜI GIAN THỰC

Danh sách Bug Skills

STT Nhân vật Phái Skill Thời gian (phút) Thời gian cheat
1 DinhThien Ma Giao Khô lâu huyết ma cương 67 phút 28 giây 2019-03-28 11:50:09.000
2 HaòoNam Ma Giao Khô lâu huyết ma cương 13 phút 2 giây 2018-06-10 15:31:29.000
3 Nu Bi cung Tấn tốc phù 96 phút 17 giây 2018-02-01 09:59:54.000

 

Danh sách Bug Ngộ Ý

10 ngày gần nhất
STT Nhân vật Cấp độ Chức Trách Phái Thời gian cheat

 

Danh sách Bug Giao dịch các Item khóa (thuốc, thẻ, vé di chuyển)

10 ngày gần nhất
STT Nhân vật gửi Nhân vật nhận Thời gian cheat

Danh sách test

10 ngày gần nhất
STT Nhân vật gửi Nhân vật nhận Thời gian cheat
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ