Trang chủ // Bảng Phú Hộ

Hạng Nhân vật Cấp Ngân lượng Phái
1 HTS 210 1,882,204,172 Ma Giáo
2 tacthien 214 1,196,368,256 Ma Giáo
3 CuôÌng_Ðao 224 1,169,511,524 Ma Giáo
4 [0_HaNoi_0] 226 866,454,876 Lục Lâm
5 HUYET--MA 224 859,584,793 Ma Giáo
6 [_Yen__Nhi_] 135 855,232,815 Ma Giáo
7 Sky-x-Ky0 227 784,299,326 Võ Đang
8 [L]ion-King 224 708,319,521 Ma Giáo
9 -Black-Bear- 222 679,003,550 Lục Lâm
10 Trainghiem 220 677,507,161 Lục Lâm
11 [KenKyaKu] 216 550,543,299 Lục Lâm
12 PhamThiMer 186 549,041,420 Lục Lâm
13 TiêuLuòcLong 1 540,332,414 Lãng Nhân
14 Kitty 146 539,837,522 Ma Giáo
15 MeLoDy 1 516,728,942 Lãng Nhân
16 L0ngKiemSanh 210 482,369,385 Cái Bang
17 NôÒ-- 224 477,370,487 Ma Giáo
18 Tom-Tich 221 450,740,077 Võ Đang
19 zzHacMieuzz 144 446,991,534 Lục Lâm
20 DaoHaNhan 193 411,203,439 Ma Giáo
21 HuongMiu 217 396,978,483 Bí cung
22 [G]a_Rung] 221 392,099,006 Lục Lâm
23 Ruou-3-Kich 225 361,228,008 Lục Lâm
24 TapBuonBan 1 330,130,500 Lãng Nhân
25 HANOI 219 322,804,404 Ma Giáo
26 [M]inhThu 217 316,350,555 Lục Lâm
27 Lasattinh 168 308,283,600 Bí cung
28 NameVoDoi 215 307,014,505 Ma Giáo
29 Chi--Chi 226 302,967,709 Bí cung
30 CuìòMeÌo 220 297,088,969 Ma Giáo
31 Chi-Chi 223 284,857,700 Bí cung
32 VôDanhÐaòiSý 219 281,451,739 Thiếu Lâm
33 SójÇôÐôòç 149 270,914,160 Ma Giáo
34 Bopbikq55 221 263,524,478 Võ Đang
35 TigerBig 168 260,000,000 Lục Lâm
36 FanHG 217 251,525,658 Ma Giáo
37 TêìÇônG 221 250,523,109 Thiếu Lâm
38 ABS 227 249,012,828 Ma Giáo
39 Buòi 221 246,063,244 Bí cung
40 Chien 180 240,495,413 Ma Giáo
41 -Câòu[3]- 221 239,869,021 Võ Đang
42 [ÐoaÌn_Dýò] 151 238,156,534 Ma Giáo
43 Live0rDie 147 237,802,750 Ma Giáo
44 Vâìn-Thiên 219 230,777,419 Lục Lâm
45 ____B52____ 216 222,417,934 Lục Lâm
46 Tuan___rau 222 222,121,180 Ma Giáo
47 BeMy 214 208,164,271 Lục Lâm
48 zïn 219 207,713,189 Ma Giáo
49 GFg 1 207,500,001 Lãng Nhân
50 KyNiem 213 202,853,308 Ma Giáo
51 VINCOM 175 199,240,796 Ma Giáo
52 LangTuBuon 142 189,799,036 Cái Bang
53 [S]ky-x-Kyo 15 188,999,108 Thiếu Lâm
54 -Co3- 116 183,052,776 Bí cung
55 KaKaKa 10 182,548,440 Ma Giáo
56 RýõòuChiVas 220 178,270,183 Lục Lâm
57 Çhaòy-Ði-ßeì 220 172,522,772 Võ Đang
58 Dung_nhi 133 158,753,863 Cái Bang
59 VTV3 216 156,736,943 Ma Giáo
60 Buòi- 218 155,218,246 Ma Giáo
61 Phanh_Ra_Bop 128 151,205,034 Võ Đang
62 -_-Jack-_- 1 151,079,943 Ma Giáo
63 NoName 219 150,880,200 Ma Giáo
64 Cafe_Fam 193 150,461,744 Ma Giáo
65 AQ_______ 208 149,033,041 Lục Lâm
66 ChoEmSin 216 144,371,158 Võ Đang
67 randoc83 168 140,855,927 Ma Giáo
68 Mot_Minh_Toi 144 137,787,715 Võ Đang
69 _cachep_ 182 135,508,729 Ma Giáo
70 _-PA-_ 180 130,107,556 Lục Lâm
71 63463 193 128,666,058 Cái Bang
72 AYELinhVau 205 128,000,000 Lục Lâm
73 Tiì_Ðeòp_Zai 128 121,887,749 Bí cung
74 manu 120 119,132,411 Bí cung
75 BãngTâm 180 111,297,061 Bí cung
76 ADue78 220 111,192,384 Võ Đang
77 -Caraven-A 220 111,074,159 Thiếu Lâm
78 DýõngChâu 220 110,419,520 Ma Giáo
79 NTB 180 108,521,408 Võ Đang
80 TienVu 186 107,401,562 Ma Giáo
81 MG_CoLong 175 107,287,028 Ma Giáo
82 LAMBORGINI 217 105,913,342 Ma Giáo
83 --HoaTaÌn 179 102,618,708 Võ Đang
84 Tieu___Mao 13 101,934,378 Lãng Nhân
85 SeaYeon 219 101,151,658 Võ Đang
86 Mr_Tom 107 100,114,422 Lục Lâm
87 ngocduy11 50 100,056,506 Võ Đang
88 Ngoc-_-Diep 223 96,601,134 Ma Giáo
89 [DaXoa] 144 95,566,886 Bí cung
90 thanhlong 123 94,153,093 Ma Giáo
91 DauTay 180 90,097,090 Ma Giáo
92 Bi 180 90,004,748 Võ Đang
93 PlayGirl 195 88,903,494 Võ Đang
94 --i-Sky-i-- 171 88,202,191 Ma Giáo
95 o0Leo0o 210 86,955,912 Ma Giáo
96 Sâìm 120 84,876,313 Lục Lâm
97 PhuHo 1 84,873,256 Lãng Nhân
98 MadeInChina 222 84,394,206 Ma Giáo
99 Tieu_Dao 163 84,223,489 Lục Lâm
100 __Ba_Biìch__ 194 84,031,643 Lục Lâm
101 [B]ãìcÇaìi 220 82,561,455 Cái Bang
102 [P]hong-Vu 183 82,331,943 Lục Lâm
103 _HANOI 223 81,999,898 Võ Đang
104 ChapNuaMat 127 81,963,866 Bí cung
105 HacMieu 175 80,742,605 Cái Bang
106 _-S-_ 193 80,365,997 Ma Giáo
107 -MIN- 145 80,151,801 Bí cung
108 Delusion 215 76,767,661 Võ Đang
109 PhamThiMer02 210 75,790,644 Lục Lâm
110 Do-Trang 175 75,320,932 Cái Bang
111 NhuMai 119 74,619,489 Võ Đang
112 SkillBoss 180 74,285,838 Lục Lâm
113 FC-III 217 73,603,550 Ma Giáo
114 Moi_Di_Tu_Ve 144 72,748,470 Võ Đang
115 [C]aìt-Buòòi 184 72,628,237 Lục Lâm
116 BeoSaìtThuÒ 217 72,474,577 Lục Lâm
117 -Leopard- 188 71,467,403 Lục Lâm
118 --[Mr]-ßin-- 212 71,348,574 Ma Giáo
119 Su-Phu 27 71,066,957 Lãng Nhân
120 TTFam 54 70,154,775 Ma Giáo
121 -Yumi- 141 70,029,869 Bí cung
122 god_luck 168 69,771,145 Thiếu Lâm
123 --H-Baòch-- 217 69,595,617 Ma Giáo
124 PhamThiMer01 210 69,546,324 Lục Lâm
125 Em_Thu_Kho 6 67,650,535 Lãng Nhân
126 Bom_Xe_Dap 153 64,122,670 Võ Đang
127 beWay 181 63,358,655 Ma Giáo
128 -TiTiOne- 1 63,333,331 Lãng Nhân
129 -[R]ed[B]ull 180 62,620,986 Thiếu Lâm
130 _7Dragons_ 175 60,569,561 Ma Giáo
131 PhamThiMer03 210 59,347,050 Lục Lâm
132 Shinobi 168 58,184,087 Lục Lâm
133 Mup 168 57,818,561 Lục Lâm
134 hi_all 180 57,423,081 Thiếu Lâm
135 bopbikq12 178 56,757,638 Lục Lâm
136 ChâìmPhâÒy 146 56,550,472 Ma Giáo
137 __Nho__ 73 56,191,266 Bí cung
138 -Long9D- 219 54,756,742 Cái Bang
139 ____B53____ 196 54,535,910 Lục Lâm
140 _Never_ 133 54,365,924 Ma Giáo
141 [L]ong-Gi[a] 197 54,236,836 Lục Lâm
142 LâmTriêÌuAnh 168 53,865,863 Lục Lâm
143 FAM_HT1 211 53,416,286 Ma Giáo
144 NUTAC 217 53,283,871 Võ Đang
145 _Hoa__Long_ 224 53,246,979 Ma Giáo
146 ÐôngTaÌ 134 52,399,252 Lục Lâm
147 CôGiaìoThaÒo 210 52,041,165 Ma Giáo
148 wayback 125 52,011,987 Võ Đang
149 LongRiver 191 50,872,765 Thiếu Lâm
150 H20 180 50,381,482 Võ Đang
151 SoDeep 144 50,008,094 Ma Giáo
152 Lu02 210 49,902,292 Cái Bang
153 Loki 144 49,598,095 Ma Giáo
154 Sakya 144 49,228,054 Lục Lâm
155 SuTruTri 180 48,069,976 Thiếu Lâm
156 ANZ 180 47,860,351 Bí cung
157 Beì_Gâìu 193 46,196,507 Bí cung
158 HoaMai 184 46,121,233 Lục Lâm
159 Cua-CaMau 215 46,114,857 Võ Đang
160 LinhBeauty 120 45,657,567 Bí cung
161 [Anh-Hung] 144 45,500,068 Lục Lâm
162 [Ko]Ka 169 44,855,424 Ma Giáo
163 _Mario_ 180 44,677,744 Ma Giáo
164 MaTôn 130 43,560,503 Lục Lâm
165 Kiwi 210 43,287,332 Ma Giáo
166 KittyBaby 220 43,287,257 Bí cung
167 TrangxinhCp 219 43,087,611 Bí cung
168 Chanwa 121 42,567,446 Ma Giáo
169 Lao-Quoc 210 42,137,227 Ma Giáo
170 LangGiang 204 41,976,769 Lục Lâm
171 Jasmine1 127 41,268,128 Võ Đang
172 HTV-HTV 210 40,966,255 Võ Đang
173 --Dollars-- 180 40,253,849 Thiếu Lâm
174 NhatThien 180 40,236,748 Ma Giáo
175 CuongXinh 105 39,388,196 Lục Lâm
176 Meliodas 171 39,365,501 Ma Giáo
177 MotThoiDaXa 120 39,353,041 Ma Giáo
178 BiKae 180 39,265,171 Ma Giáo
179 JiYeon 220 39,090,529 Võ Đang
180 _Mobileye_ 180 38,604,642 Bí cung
181 HoaNgocLan 171 38,388,082 Bí cung
182 -TruÌmCuôìi- 118 37,649,221 Lục Lâm
183 _TrieuTan_ 180 37,519,716 Lục Lâm
184 Thor 181 37,364,783 Võ Đang
185 -STANDARD- 105 37,140,055 Võ Đang
186 VoDanh 121 36,953,744 Võ Đang
187 -Hoi_Lam_Gi- 144 36,667,260 Ma Giáo
188 KhocVoLe 143 36,587,817 Thiếu Lâm
189 Apple 180 36,570,357 Ma Giáo
190 Alaska 175 36,438,768 Võ Đang
191 Jupiter 181 36,435,326 Lục Lâm
192 Fam-Fam 214 36,008,964 Lục Lâm
193 ]ChymSung[ 162 35,700,638 Cái Bang
194 ÇáÇhàßá 218 35,672,267 Ma Giáo
195 Tu_La_Ðao 194 35,548,209 Ma Giáo
196 DAIMYNHAN 197 34,800,481 Ma Giáo
197 Toantienkiem 175 34,248,883 Võ Đang
198 SoiSaMac 85 34,127,183 Lục Lâm
199 DinhThien 211 34,119,109 Ma Giáo
200 [Nhâìt_Lang] 148 34,091,997 Ma Giáo
201 Tu_Quyen 180 33,989,620 Lục Lâm
202 KienTang 190 33,603,063 Lục Lâm
203 HoàngDung 144 33,318,056 Cái Bang
204 _[B]eìBông_ 221 33,184,553 Cái Bang
205 [R]ôÌngCha 204 33,116,884 Lục Lâm
206 VatFamHP 1 33,006,720 Lãng Nhân
207 CuongVoAnh 10 32,700,415 Cái Bang
208 HiêìpDâmNoì 0 32,700,415 Cái Bang
209 IceCool 211 32,676,316 Lục Lâm
210 gio_bao 217 32,420,317 Lục Lâm
211 SýòHamHôì 220 32,325,932 Ma Giáo
212 zHoangMieuz 144 32,163,559 Lục Lâm
213 _-peìHýõng-_ 180 32,018,116 Bí cung
214 WhyLove 180 31,990,779 Lục Lâm
215 Beì-My 220 31,759,863 Lục Lâm
216 Tieudaoxx 182 31,196,240 Cái Bang
217 leofam 214 31,157,834 Lục Lâm
218 SongSong 217 31,045,496 Võ Đang
219 1080 211 30,778,587 Ma Giáo
220 San_Ga 221 30,689,076 Ma Giáo
221 --Checker-- 127 30,616,953 Thiếu Lâm
222 DuongBlack 168 30,485,434 Ma Giáo
223 ___PA___ 144 30,446,546 Lục Lâm
224 __Adam__ 118 30,316,504 Ma Giáo
225 DuaHau 187 30,310,268 Lục Lâm
226 CamMich 181 30,266,001 Võ Đang
227 Tôm-Tìich 64 30,185,065 Lục Lâm
228 Yumi 125 30,172,724 Ma Giáo
229 HooDoo 182 30,098,245 Ma Giáo
230 [-TiêÒuThý-] 114 30,072,494 Ma Giáo
231 Phýõng 168 30,046,122 Bí cung
232 Ngáo 121 29,967,894 Ma Giáo
233 Ever 180 29,739,470 Ma Giáo
234 Lu03 210 29,498,961 Cái Bang
235 HiKaRu 194 29,482,784 Lục Lâm
236 TâyÐôòç 120 29,442,915 Ma Giáo
237 Candy-Lam 180 29,236,857 Ma Giáo
238 Los 151 29,029,671 Lục Lâm
239 giudobc 1 28,671,104 Lãng Nhân
240 Nhãòt-Raìc 180 28,425,225 Võ Đang
241 jack 175 28,418,206 Lục Lâm
242 Lu01 210 28,345,000 Cái Bang
243 Heo 182 28,065,853 Bí cung
244 Nhi_Baby_-_ 116 27,803,534 Ma Giáo
245 8[X] 180 27,769,010 Võ Đang
246 NoSayBen 144 27,410,488 Ma Giáo
247 PiKey 169 27,195,346 Ma Giáo
248 -_-[S]ea-_- 144 27,095,654 Ma Giáo
249 QuyÒ_Kiêìm 210 26,595,879 Võ Đang
250 Qi 152 26,536,624 Ma Giáo
251 _-GauCon__ 180 26,498,232 Lục Lâm
252 -[Co]-Linh 144 26,319,555 Ma Giáo
253 Sat 1 26,281,605 Lãng Nhân
254 Nhâìt--[Ðao] 168 25,834,233 Ma Giáo
255 ANH_YTALI 180 25,336,651 Ma Giáo
256 edewew 180 25,316,545 Lục Lâm
257 INTERNET 180 25,163,307 Lục Lâm
258 ABS55 210 25,150,000 Lục Lâm
259 Tieu_Hong 216 24,956,969 Cái Bang
260 Cherry2017 210 24,830,945 Bí cung
261 HoaLY 180 24,771,625 Ma Giáo
262 Enter 168 24,734,230 Ma Giáo
263 Na_Ni 180 24,530,180 Cái Bang
264 zVATz 227 24,340,647 Thiếu Lâm
265 [BG]HônSu 0 24,315,252 Ma Giáo
266 Mr[Been] 142 23,578,137 Thiếu Lâm
267 Eya 217 23,383,399 Võ Đang
268 HoangPhiHong 141 23,098,253 Ma Giáo
269 KIKINHAT 180 23,063,765 Ma Giáo
270 SôìngVêÌÐêm 212 22,671,404 Ma Giáo
271 Sao_Mai 168 22,653,713 Ma Giáo
272 LAM-XUNG 210 22,511,707 Lục Lâm
273 ][giaohao][ 216 22,227,615 Ma Giáo
274 _-Pxx-_ 180 22,089,303 Ma Giáo
275 Parents 20 22,065,561 Lãng Nhân
276 hhhhhhh 67 21,992,196 Võ Đang
277 berserkers 193 21,967,142 Ma Giáo
278 LackyBum 16 21,927,347 Lục Lâm
279 -Onizuka- 197 21,859,712 Bí cung
280 ja01 210 21,673,059 Cái Bang
281 oO-KHA-Oo 172 21,614,199 Võ Đang
282 KiêìmTiêÌn 70 21,337,164 Võ Đang
283 __BacSi__ 27 21,328,983 Lục Lâm
284 Tuan_Rau 102 21,268,646 Võ Đang
285 TaLiBann 197 21,145,548 Ma Giáo
286 DaiHiep 144 20,950,312 Lục Lâm
287 Tin_Tin 216 20,895,434 Võ Đang
288 VO___KI----- 204 20,850,931 Thiếu Lâm
289 Tinh-Tinh 175 20,797,509 Cái Bang
290 KimÑgüu 204 20,739,199 Lục Lâm
291 FAM_MILL 175 20,609,319 Ma Giáo
292 ThanhPhatPC 180 20,338,287 Võ Đang
293 Leo_nuker 197 20,222,542 Ma Giáo
294 YeuXa 26 20,193,364 Lãng Nhân
295 [MixMai] 210 20,183,612 Ma Giáo
296 Queenzz 183 20,099,906 Ma Giáo
297 __Nhi__ 30 19,992,270 Bí cung
298 Spectre 193 19,971,942 Ma Giáo
299 -Çhiêìn_Lang 121 19,928,613 Ma Giáo
300 -Tranhaonam- 220 19,923,378 Thiếu Lâm
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ