Trang chủ // Bảng Phú Hộ

Hạng Nhân vật Cấp Ngân lượng Phái
1 HTS 210 1,882,204,172 Ma Giáo
2 Sky-x-Ky0 227 1,172,667,775 Võ Đang
3 CuôÌng_Ðao 225 1,069,487,860 Ma Giáo
4 [_Yen__Nhi_] 210 929,675,132 Ma Giáo
5 Trainghiem 221 565,368,583 Ma Giáo
6 [KenKyaKu] 216 550,546,222 Lục Lâm
7 PhamThiMer 186 549,041,420 Lục Lâm
8 TiêuLuòcLong 1 540,332,414 Lãng Nhân
9 Kitty 146 539,837,522 Ma Giáo
10 MeLoDy 1 516,728,942 Lãng Nhân
11 L0ngKiemSanh 210 482,369,385 Cái Bang
12 zzHacMieuzz 144 446,991,534 Lục Lâm
13 [G]a_Rung] 221 429,714,440 Lục Lâm
14 HuyêìtAÒnh 210 418,967,340 Cái Bang
15 DaoHaNhan 193 411,203,439 Ma Giáo
16 HuongMiu 217 397,528,483 Bí cung
17 Buòi- 218 361,120,816 Ma Giáo
18 BlackBeard 168 345,000,000 Thiếu Lâm
19 TapBuonBan 1 330,130,500 Lãng Nhân
20 -Soìc[69]- 221 312,638,717 Võ Đang
21 Lasattinh 168 308,283,600 Bí cung
22 NameVoDoi 215 307,014,505 Ma Giáo
23 Ngoc-_-Diep 224 275,880,080 Ma Giáo
24 SójÇôÐôòç 149 270,914,160 Ma Giáo
25 TêìÇônG 221 262,731,466 Thiếu Lâm
26 TigerBig 168 260,000,000 Lục Lâm
27 Chien 180 240,495,413 Ma Giáo
28 [ÐoaÌn_Dýò] 151 238,156,534 Ma Giáo
29 Live0rDie 147 237,802,750 Ma Giáo
30 Tuan___rau 223 228,078,577 Ma Giáo
31 LâmViên 224 222,488,844 Ma Giáo
32 ____B52____ 216 222,477,052 Lục Lâm
33 Milo 217 220,039,591 Ma Giáo
34 Tom-Tich 222 210,290,712 Võ Đang
35 Azura 220 208,643,150 Võ Đang
36 BeMy 214 208,169,111 Lục Lâm
37 KyNiem 213 202,853,308 Ma Giáo
38 Chi--Chi 227 201,646,931 Bí cung
39 VINCOM 175 199,240,796 Ma Giáo
40 -Black-Bear- 223 197,509,103 Lục Lâm
41 LangTuBuon 142 189,799,036 Cái Bang
42 NôÒ-- 224 189,440,215 Ma Giáo
43 [S]ky-x-Kyo 15 188,999,108 Thiếu Lâm
44 -Co3- 116 183,052,776 Bí cung
45 KaKaKa 10 182,548,440 Ma Giáo
46 NoName 220 180,008,040 Ma Giáo
47 HâÌu_Gia 227 166,355,298 Ma Giáo
48 Dung_nhi 133 158,753,863 Cái Bang
49 [L]ion-King 224 152,013,144 Ma Giáo
50 Phanh_Ra_Bop 128 151,205,034 Võ Đang
51 -_-Jack-_- 1 151,079,943 Ma Giáo
52 AQ_______ 210 149,399,796 Lục Lâm
53 ChoEmSin 216 144,383,357 Võ Đang
54 -_-Nam-De-_- 218 142,681,868 Lục Lâm
55 Yêu-Võò 221 141,545,394 Ma Giáo
56 randoc83 168 140,855,927 Ma Giáo
57 Mot_Minh_Toi 144 137,787,715 Võ Đang
58 _cachep_ 182 135,508,729 Ma Giáo
59 _ThiênKim_ 20 129,842,385 Võ Đang
60 [HK]CUPIN 220 129,834,259 Võ Đang
61 63463 193 128,666,058 Cái Bang
62 TieuHo 216 127,421,204 Ma Giáo
63 Tiì_Ðeòp_Zai 128 121,887,749 Bí cung
64 _-PA-_ 180 120,300,062 Lục Lâm
65 manu 120 119,132,411 Bí cung
66 Ruou-3-Kich 226 119,001,379 Ma Giáo
67 DýõngChâu 220 118,417,291 Ma Giáo
68 TiêÒuAÐâÌu 210 114,183,799 Cái Bang
69 BãngTâm 180 111,297,061 Bí cung
70 FanHG 217 110,332,731 Ma Giáo
71 CuìòMeÌo 220 109,964,883 Ma Giáo
72 NTB 180 108,521,408 Võ Đang
73 TienVu 186 107,401,562 Ma Giáo
74 MG_CoLong 175 107,287,028 Ma Giáo
75 Chi-Chi 223 102,776,840 Ma Giáo
76 --HoaTaÌn 179 102,618,708 Võ Đang
77 Tieu___Mao 13 101,934,378 Lãng Nhân
78 Mr_Tom 107 100,114,422 Lục Lâm
79 ngocduy11 50 100,056,506 Võ Đang
80 [DaXoa] 144 95,566,886 Bí cung
81 thanhlong 123 94,153,093 Ma Giáo
82 DauTay 180 90,097,090 Ma Giáo
83 Bi 180 90,004,748 Võ Đang
84 PlayGirl 195 88,903,494 Võ Đang
85 o0Leo0o 210 88,636,916 Ma Giáo
86 --i-Sky-i-- 171 88,202,191 Ma Giáo
87 Sâìm 120 84,876,313 Lục Lâm
88 Tieu_Dao 163 84,223,489 Lục Lâm
89 __Ba_Biìch__ 194 84,031,643 Lục Lâm
90 [P]hong-Vu 183 82,331,943 Lục Lâm
91 CaCaCa 221 81,630,175 Ma Giáo
92 HacMieu 175 80,726,205 Cái Bang
93 _-S-_ 193 80,365,997 Ma Giáo
94 -MIN- 145 80,151,801 Bí cung
95 Delusion 215 76,767,662 Võ Đang
96 --Rayleigh-- 102 76,287,594 Lãng Nhân
97 PhamThiMer02 210 75,790,644 Lục Lâm
98 Do-Trang 175 75,320,932 Cái Bang
99 DT-tranvu 60 74,762,733 Ma Giáo
100 NhuMai 119 74,619,489 Võ Đang
101 SkillBoss 180 74,285,838 Lục Lâm
102 Moi_Di_Tu_Ve 144 72,748,470 Võ Đang
103 [C]aìt-Buòòi 184 72,628,237 Lục Lâm
104 -Leopard- 188 71,467,403 Lục Lâm
105 Ma-Kiem 13 71,063,910 Lãng Nhân
106 LinhChien_ 221 70,574,355 Võ Đang
107 TTFam 54 70,154,775 Ma Giáo
108 -Yumi- 141 70,029,869 Bí cung
109 god_luck 168 69,771,145 Thiếu Lâm
110 --H-Baòch-- 217 69,594,518 Ma Giáo
111 PhamThiMer01 210 69,546,324 Lục Lâm
112 MadeInChina 223 69,299,365 Ma Giáo
113 Em_Thu_Kho 6 67,650,535 Lãng Nhân
114 Bom_Xe_Dap 153 64,122,670 Võ Đang
115 beWay 181 63,358,655 Ma Giáo
116 -TiTiOne- 1 63,333,331 Lãng Nhân
117 -TruÌmCuôìi- 118 63,199,222 Lục Lâm
118 -[R]ed[B]ull 180 62,620,986 Thiếu Lâm
119 TýÒu_Sãìc 220 61,441,032 Lục Lâm
120 _7Dragons_ 175 60,569,561 Ma Giáo
121 ThucThuc 216 60,008,975 Lục Lâm
122 PhamThiMer03 210 59,347,050 Lục Lâm
123 Shinobi 168 58,184,087 Lục Lâm
124 Mup 168 57,818,561 Lục Lâm
125 QuyÌnhBuìpßê 210 57,606,812 Bí cung
126 hi_all 180 57,423,081 Thiếu Lâm
127 ChâìmPhâÒy 146 56,550,472 Ma Giáo
128 __Nho__ 73 56,191,266 Bí cung
129 HuyTuan 221 56,034,973 Võ Đang
130 zVATz 227 55,682,941 Võ Đang
131 -Long9D- 219 54,989,143 Cái Bang
132 TrangxinhCp 220 54,640,029 Ma Giáo
133 ____B53____ 196 54,535,910 Lục Lâm
134 _Never_ 133 54,365,924 Ma Giáo
135 [L]ong-Gi[a] 197 54,236,836 Lục Lâm
136 KienTang 190 54,001,595 Lục Lâm
137 LâmTriêÌuAnh 168 53,865,863 Lục Lâm
138 CERATO 218 53,640,197 Lục Lâm
139 SôìngVêÌÐêm 216 53,417,149 Ma Giáo
140 FAM_HT1 211 53,416,286 Ma Giáo
141 ÐôngTaÌ 134 52,399,252 Lục Lâm
142 CôGiaìoThaÒo 210 52,041,165 Ma Giáo
143 wayback 125 52,023,774 Võ Đang
144 No1 2 51,794,170 Lãng Nhân
145 LongRiver 191 50,872,765 Thiếu Lâm
146 H20 180 50,381,482 Võ Đang
147 SoDeep 144 50,008,094 Ma Giáo
148 Lu02 210 49,902,292 Cái Bang
149 Loki 144 49,598,095 Ma Giáo
150 Sakya 144 49,228,054 Lục Lâm
151 SuTruTri 180 48,069,976 Thiếu Lâm
152 ANZ 180 47,860,351 Bí cung
153 Beì_Gâìu 193 46,196,507 Bí cung
154 HoaMai 184 46,121,233 Lục Lâm
155 Cua-CaMau 215 46,114,857 Võ Đang
156 Chi_Chi 212 45,727,189 Võ Đang
157 LinhBeauty 120 45,657,567 Bí cung
158 [Anh-Hung] 144 45,500,068 Lục Lâm
159 Kiwi 210 45,297,991 Ma Giáo
160 [Ko]Ka 169 44,855,424 Ma Giáo
161 _Mario_ 180 44,677,744 Ma Giáo
162 VôDanhÐaòiSý 220 44,628,592 Võ Đang
163 _-GauCon__ 180 44,183,041 Lục Lâm
164 MaTôn 130 43,560,503 Lục Lâm
165 Chanwa 121 42,567,446 Ma Giáo
166 Lao-Quoc 210 42,137,227 Ma Giáo
167 LONG-TU 218 42,084,759 Ma Giáo
168 LangGiang 204 41,976,769 Lục Lâm
169 Jasmine1 127 41,268,128 Võ Đang
170 HTV-HTV 210 40,966,255 Võ Đang
171 --Dollars-- 180 40,253,849 Thiếu Lâm
172 NhatThien 180 40,236,748 Ma Giáo
173 Äo-Tuong 216 39,819,251 Ma Giáo
174 HUYET--MA 224 39,568,925 Ma Giáo
175 CuongXinh 105 39,388,196 Lục Lâm
176 Meliodas 171 39,365,501 Ma Giáo
177 MotThoiDaXa 120 39,353,041 Ma Giáo
178 BiKae 180 39,265,171 Ma Giáo
179 _Mobileye_ 210 38,903,070 Bí cung
180 HoaNgocLan 171 38,388,082 Bí cung
181 _TrieuTan_ 180 37,519,716 Lục Lâm
182 Thor 181 37,364,783 Võ Đang
183 ThichNhatTam 215 37,264,226 Lục Lâm
184 -STANDARD- 105 37,140,055 Võ Đang
185 VoDanh 121 36,953,744 Võ Đang
186 -Hoi_Lam_Gi- 144 36,667,260 Ma Giáo
187 KhocVoLe 143 36,587,817 Thiếu Lâm
188 Apple 180 36,570,357 Ma Giáo
189 Alaska 175 36,438,768 Võ Đang
190 Jupiter 181 36,435,326 Lục Lâm
191 Fam-Fam 214 36,008,964 Lục Lâm
192 ]ChymSung[ 162 35,700,638 Cái Bang
193 Tu_La_Ðao 194 35,548,209 Ma Giáo
194 TýÒuQuênSâÌu 227 34,948,994 Ma Giáo
195 DAIMYNHAN 197 34,800,481 Ma Giáo
196 leofam 214 34,541,147 Lục Lâm
197 _[B]eìBông_ 221 34,363,475 Cái Bang
198 Toantienkiem 175 34,248,883 Võ Đang
199 SoiSaMac 85 34,127,183 Lục Lâm
200 DinhThien 211 34,119,109 Ma Giáo
201 [Nhâìt_Lang] 148 34,091,997 Ma Giáo
202 Tu_Quyen 180 33,989,620 Lục Lâm
203 HoàngDung 144 33,301,656 Cái Bang
204 [R]ôÌngCha 204 33,116,884 Lục Lâm
205 VatFamHP 1 33,006,720 Lãng Nhân
206 CuongVoAnh 10 32,700,415 Cái Bang
207 HiêìpDâmNoì 0 32,700,415 Cái Bang
208 __Adam__ 118 32,200,347 Ma Giáo
209 zHoangMieuz 144 32,163,559 Lục Lâm
210 _-peìHýõng-_ 180 32,018,116 Bí cung
211 WhyLove 180 31,990,779 Lục Lâm
212 Beì-My 220 31,759,178 Lục Lâm
213 Tieudaoxx 182 31,459,598 Cái Bang
214 -ThuKho- 1 31,270,253 Lãng Nhân
215 data 210 31,219,026 Ma Giáo
216 1080 211 30,778,587 Ma Giáo
217 --Checker-- 127 30,616,953 Thiếu Lâm
218 LAMBORGINI 218 30,502,040 Ma Giáo
219 DuongBlack 168 30,485,434 Ma Giáo
220 DuaHau 187 30,310,268 Lục Lâm
221 CamMich 181 30,266,001 Võ Đang
222 [S]an_Ga 227 30,195,415 Ma Giáo
223 Yumi 125 30,172,724 Ma Giáo
224 HooDoo 182 30,098,245 Ma Giáo
225 [-TiêÒuThý-] 114 30,072,494 Ma Giáo
226 Phýõng 168 30,046,122 Bí cung
227 Ngáo 121 29,967,894 Ma Giáo
228 ___PA___ 104 29,764,380 Lục Lâm
229 Ever 180 29,739,470 Ma Giáo
230 Lu03 210 29,498,961 Cái Bang
231 HiKaRu 194 29,482,784 Lục Lâm
232 TâyÐôòç 120 29,442,915 Ma Giáo
233 QuyÒÇaìi 221 29,297,371 Cái Bang
234 Candy-Lam 180 29,236,857 Ma Giáo
235 Los 151 29,029,671 Lục Lâm
236 giudobc 1 28,671,104 Lãng Nhân
237 Nhãòt-Raìc 180 28,425,225 Võ Đang
238 jack 175 28,418,206 Lục Lâm
239 Lu01 210 28,345,000 Cái Bang
240 CuKaKa 193 28,099,588 Lục Lâm
241 Heo 182 28,065,853 Bí cung
242 Nhi_Baby_-_ 116 27,803,534 Ma Giáo
243 8[X] 180 27,769,010 Võ Đang
244 NoSayBen 144 27,410,488 Ma Giáo
245 -_Farmer_- 210 27,247,331 Cái Bang
246 PiKey 169 27,195,346 Ma Giáo
247 KittyBaby 120 27,183,418 Võ Đang
248 JiYeon 220 27,178,998 Võ Đang
249 Qi 152 26,536,624 Ma Giáo
250 -[Co]-Linh 144 26,319,555 Ma Giáo
251 Sat 1 26,281,605 Lãng Nhân
252 Tieu_Hong 217 26,263,390 Cái Bang
253 -Tranhaonam- 220 26,230,683 Thiếu Lâm
254 Nhâìt--[Ðao] 168 25,834,233 Ma Giáo
255 ABS 227 25,462,751 Ma Giáo
256 ANH_YTALI 180 25,337,285 Ma Giáo
257 edewew 180 25,316,545 Lục Lâm
258 INTERNET 180 25,163,307 Lục Lâm
259 ABS55 210 25,150,000 Lục Lâm
260 Cherry2017 210 24,830,945 Bí cung
261 HoaLY 180 24,771,625 Ma Giáo
262 CHl-CHl 215 24,761,401 Ma Giáo
263 Enter 168 24,734,230 Ma Giáo
264 STHuyet 211 24,551,197 Lục Lâm
265 Na_Ni 180 24,530,180 Cái Bang
266 ÂÒm_Huyêìt 218 24,356,257 Võ Đang
267 [BG]HônSu 0 24,315,252 Ma Giáo
268 _Hoa__Long_ 224 24,167,571 Ma Giáo
269 LAM-XUNG 210 24,091,012 Lục Lâm
270 -Onizuka- 197 23,612,202 Bí cung
271 Mr[Been] 142 23,578,137 Thiếu Lâm
272 Eya 217 23,383,399 Võ Đang
273 -Nam- 220 23,222,153 Thiếu Lâm
274 HoangPhiHong 141 23,098,253 Ma Giáo
275 KIKINHAT 180 23,063,765 Ma Giáo
276 KimÑgüu 204 22,939,369 Lục Lâm
277 Sao_Mai 168 22,653,713 Ma Giáo
278 —Zalo— 220 22,499,923 Lục Lâm
279 BeoSaìtThuÒ 217 22,484,477 Lục Lâm
280 ][giaohao][ 216 22,227,615 Ma Giáo
281 Bopbikq55 221 22,131,517 Võ Đang
282 _-Pxx-_ 180 22,089,303 Ma Giáo
283 Parents 20 22,065,561 Lãng Nhân
284 hhhhhhh 67 21,992,196 Võ Đang
285 berserkers 193 21,967,142 Ma Giáo
286 LackyBum 16 21,927,347 Lục Lâm
287 Tuan_Rau 102 21,756,066 Võ Đang
288 ja01 210 21,673,059 Cái Bang
289 oO-KHA-Oo 172 21,614,199 Võ Đang
290 KiêìmTiêÌn 70 21,337,164 Võ Đang
291 TaLiBann 197 21,145,548 Ma Giáo
292 --Pxx---- 205 21,050,052 Lục Lâm
293 DaiHiep 144 20,950,312 Lục Lâm
294 VO___KI----- 204 20,850,931 Thiếu Lâm
295 LinhÇhien_ 212 20,822,453 Võ Đang
296 FAM_MILL 175 20,609,319 Ma Giáo
297 ThanhPhatPC 180 20,338,287 Võ Đang
298 Leo_nuker 197 20,222,542 Ma Giáo
299 YeuXa 26 20,193,364 Lãng Nhân
300 [MixMai] 210 20,183,612 Ma Giáo
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ