Trang chủ // Bảng Phú Hộ

Hạng Nhân vật Cấp Ngân lượng Phái
1 HTS 210 1,882,204,172 Ma Giáo
2 tacthien 214 1,043,278,079 Ma Giáo
3 [_Yen__Nhi_] 210 929,675,132 Ma Giáo
4 Chi-Chi 224 770,241,061 Bí cung
5 HâÌu_Gia 227 753,435,422 Ma Giáo
6 [KenKyaKu] 216 550,546,222 Lục Lâm
7 TiêuLuòcLong 1 540,332,414 Lãng Nhân
8 Kitty 146 539,837,522 Ma Giáo
9 ABS 231 538,458,167 Ma Giáo
10 MeLoDy 1 516,728,942 Lãng Nhân
11 Trainghiem 223 497,741,527 Ma Giáo
12 L0ngKiemSanh 210 482,369,385 Cái Bang
13 zzHacMieuzz 144 446,991,534 Lục Lâm
14 DaoHaNhan 193 411,203,439 Ma Giáo
15 HuongMiu 217 397,528,483 Bí cung
16 Tuan___rau 224 364,718,740 Ma Giáo
17 Buòi- 218 361,120,816 Ma Giáo
18 -Soìc[69]- 221 343,157,580 Võ Đang
19 TapBuonBan 1 330,130,500 Lãng Nhân
20 Lasattinh 168 308,283,600 Bí cung
21 NameVoDoi 215 307,014,505 Ma Giáo
22 _ThiênKim_ 220 305,144,029 Võ Đang
23 HUYET--MA 225 281,832,616 Ma Giáo
24 [L]ion-King 225 278,039,766 Ma Giáo
25 SójÇôÐôòç 149 270,914,160 Ma Giáo
26 TêìÇônG 221 263,507,459 Thiếu Lâm
27 CuôÌng_Ðao 226 263,350,064 Ma Giáo
28 TigerBig 168 260,000,000 Lục Lâm
29 Ngoc-_-Diep 225 249,582,180 Ma Giáo
30 Chien 180 240,495,413 Ma Giáo
31 [ÐoaÌn_Dýò] 151 238,156,534 Ma Giáo
32 Live0rDie 147 237,802,750 Ma Giáo
33 NoName 220 233,016,697 Ma Giáo
34 ____B52____ 216 222,480,995 Lục Lâm
35 -Black-Bear- 223 218,563,660 Lục Lâm
36 Tom-Tich 223 209,086,198 Võ Đang
37 BeMy 214 208,178,428 Lục Lâm
38 KyNiem 213 202,853,308 Ma Giáo
39 VINCOM 175 199,240,796 Ma Giáo
40 NôÒ-- 224 192,591,382 Ma Giáo
41 LangTuBuon 142 189,799,036 Cái Bang
42 [S]ky-x-Kyo 15 188,999,108 Thiếu Lâm
43 -Co3- 116 183,052,776 Bí cung
44 KaKaKa 10 182,548,440 Ma Giáo
45 Dung_nhi 133 158,753,863 Cái Bang
46 Phanh_Ra_Bop 128 151,205,034 Võ Đang
47 -_-Jack-_- 1 151,079,943 Ma Giáo
48 --SAMCO-- 225 149,507,308 Ma Giáo
49 AQ_______ 210 149,399,796 Lục Lâm
50 ChoEmSin 216 144,383,357 Võ Đang
51 [0_HaNoi_0] 230 142,838,911 Ma Giáo
52 randoc83 168 140,855,927 Ma Giáo
53 -CafeSua- 12 139,034,108 Lãng Nhân
54 Mot_Minh_Toi 144 137,787,715 Võ Đang
55 _cachep_ 182 135,508,729 Ma Giáo
56 TrangxinhCp 220 135,156,516 Ma Giáo
57 TieuHo 220 130,289,220 Ma Giáo
58 63463 193 128,666,058 Cái Bang
59 DýõngChâu 220 128,424,921 Ma Giáo
60 Tiì_Ðeòp_Zai 128 121,887,749 Bí cung
61 ThucThuc 220 120,854,902 Lục Lâm
62 _-PA-_ 180 120,500,062 Lục Lâm
63 manu 120 119,132,411 Bí cung
64 Panasonic 224 118,856,740 Ma Giáo
65 FC-III 218 115,158,020 Ma Giáo
66 -Ðông_TaÌ- 214 114,866,986 Ma Giáo
67 TiêÒuAÐâÌu 210 114,183,799 Cái Bang
68 BãngTâm 180 111,297,061 Bí cung
69 CuìòMeÌo 220 110,007,161 Ma Giáo
70 NTB 180 108,521,408 Võ Đang
71 TienVu 186 107,401,562 Ma Giáo
72 MG_CoLong 175 107,287,028 Ma Giáo
73 Lâm_Viên 227 102,953,701 Ma Giáo
74 --HoaTaÌn 179 102,618,708 Võ Đang
75 Tieu___Mao 13 101,934,378 Lãng Nhân
76 Mr_Tom 107 100,114,422 Lục Lâm
77 ngocduy11 50 100,056,506 Võ Đang
78 [DaXoa] 144 95,566,886 Bí cung
79 thanhlong 123 94,153,093 Ma Giáo
80 LAMBORGINI 218 91,165,302 Ma Giáo
81 DauTay 180 90,097,090 Ma Giáo
82 Bi 180 90,004,748 Võ Đang
83 PlayGirl 195 88,903,494 Võ Đang
84 Sâìm 120 84,876,313 Lục Lâm
85 Tieu_Dao 163 84,223,489 Lục Lâm
86 __Ba_Biìch__ 194 84,031,643 Lục Lâm
87 [P]hong-Vu 183 82,331,943 Lục Lâm
88 _[B]eìBông_ 221 81,106,688 Cái Bang
89 -_-Nam-De-_- 220 80,729,663 Lục Lâm
90 HacMieu 175 80,726,205 Cái Bang
91 _-S-_ 193 80,365,997 Ma Giáo
92 -MIN- 145 80,151,801 Bí cung
93 [P]hiêu-Diêu 220 77,823,498 Ma Giáo
94 CaCaCa 223 77,563,577 Ma Giáo
95 -Ga_Rung- 222 76,908,496 Lục Lâm
96 Delusion 215 76,767,662 Võ Đang
97 --Rayleigh-- 102 76,287,594 Lãng Nhân
98 Do-Trang 175 75,320,932 Cái Bang
99 DT-tranvu 60 74,762,733 Ma Giáo
100 NhuMai 119 74,619,489 Võ Đang
101 SkillBoss 180 74,285,838 Lục Lâm
102 Moi_Di_Tu_Ve 144 72,748,470 Võ Đang
103 [C]aìt-Buòòi 184 72,628,237 Lục Lâm
104 -Leopard- 188 71,467,403 Lục Lâm
105 TTFam 54 70,154,775 Ma Giáo
106 -Yumi- 141 70,029,869 Bí cung
107 god_luck 168 69,771,145 Thiếu Lâm
108 Zimik 176 68,863,983 Cái Bang
109 Em_Thu_Kho 6 67,650,535 Lãng Nhân
110 _Hoa__Long_ 225 66,354,687 Lục Lâm
111 alone 218 64,420,447 Ma Giáo
112 Bom_Xe_Dap 153 64,122,670 Võ Đang
113 beWay 181 63,358,655 Ma Giáo
114 -TiTiOne- 1 63,333,331 Lãng Nhân
115 -TruÌmCuôìi- 118 63,208,135 Lục Lâm
116 -[R]ed[B]ull 180 62,620,986 Thiếu Lâm
117 _7Dragons_ 175 60,569,561 Ma Giáo
118 ___LPK___ 223 59,061,653 Thiếu Lâm
119 SôìngVêÌÐêm 217 58,407,456 Ma Giáo
120 Shinobi 168 58,184,087 Lục Lâm
121 Mup 168 57,818,561 Lục Lâm
122 hi_all 180 57,423,081 Thiếu Lâm
123 fgfg 1 56,955,173 Lãng Nhân
124 __Nho__ 73 56,191,266 Bí cung
125 -Long9D- 219 55,127,258 Cái Bang
126 VôDanhÐaòiSý 220 54,703,713 Võ Đang
127 ____B53____ 196 54,535,910 Lục Lâm
128 _Never_ 133 54,365,924 Ma Giáo
129 [L]ong-Gi[a] 197 54,236,836 Lục Lâm
130 LâmTriêÌuAnh 168 53,865,863 Lục Lâm
131 CERATO 218 53,640,202 Lục Lâm
132 VTV2 213 53,312,968 Lục Lâm
133 Lâm-Viên 224 52,926,050 Ma Giáo
134 ÐôngTaÌ 134 52,399,252 Lục Lâm
135 CôGiaìoThaÒo 210 52,041,165 Ma Giáo
136 wayback 125 52,023,774 Võ Đang
137 Beì-My 221 50,955,807 Lục Lâm
138 LongRiver 191 50,872,765 Thiếu Lâm
139 H20 180 50,381,482 Võ Đang
140 SoDeep 144 50,008,094 Ma Giáo
141 Lu02 210 49,902,292 Cái Bang
142 ÂÒm_Huyêìt 218 49,602,752 Võ Đang
143 Loki 144 49,598,095 Ma Giáo
144 Sakya 144 49,228,054 Lục Lâm
145 SuTruTri 180 48,069,976 Thiếu Lâm
146 ANZ 180 47,860,351 Bí cung
147 HaÌnMaòcTuÒ 211 47,170,168 Lục Lâm
148 Beì_Gâìu 193 46,196,507 Bí cung
149 HoaMai 184 46,121,233 Lục Lâm
150 Cua-CaMau 215 46,114,857 Võ Đang
151 TýÒu_Sãìc 221 46,018,014 Lục Lâm
152 LinhBeauty 120 45,657,567 Bí cung
153 [Anh-Hung] 144 45,500,068 Lục Lâm
154 Bopbikq55 222 45,383,552 Võ Đang
155 Kiwi 218 45,300,679 Ma Giáo
156 [Ko]Ka 169 44,855,424 Ma Giáo
157 _-GauCon__ 180 44,183,041 Lục Lâm
158 MaTôn 130 43,560,503 Lục Lâm
159 [S]an_Ga 229 42,884,440 Ma Giáo
160 Chanwa 121 42,567,446 Ma Giáo
161 Lao-Quoc 210 42,137,227 Ma Giáo
162 LangGiang 204 41,918,369 Lục Lâm
163 Jasmine1 127 41,268,128 Võ Đang
164 HTV-HTV 210 40,966,255 Võ Đang
165 --Dollars-- 180 40,253,849 Thiếu Lâm
166 NhatThien 180 40,236,748 Ma Giáo
167 CuongXinh 105 39,388,196 Lục Lâm
168 Meliodas 171 39,365,501 Ma Giáo
169 MotThoiDaXa 120 39,353,041 Ma Giáo
170 BiKae 180 39,265,171 Ma Giáo
171 _Mobileye_ 210 39,091,679 Bí cung
172 HoaNgocLan 171 38,388,082 Bí cung
173 _TrieuTan_ 180 37,519,716 Lục Lâm
174 Thor 181 37,364,783 Võ Đang
175 ThichNhatTam 215 37,276,315 Lục Lâm
176 -STANDARD- 105 37,140,055 Võ Đang
177 VoDanh 121 36,953,744 Võ Đang
178 -Hoi_Lam_Gi- 144 36,667,260 Ma Giáo
179 KhocVoLe 143 36,587,817 Thiếu Lâm
180 Apple 180 36,570,357 Ma Giáo
181 Alaska 175 36,438,768 Võ Đang
182 Jupiter 181 36,435,326 Lục Lâm
183 Fam-Fam 214 36,008,964 Lục Lâm
184 ]ChymSung[ 162 35,700,638 Cái Bang
185 Tu_La_Ðao 194 35,548,209 Ma Giáo
186 DAIMYNHAN 197 34,800,481 Ma Giáo
187 leofam 214 34,541,147 Lục Lâm
188 Toantienkiem 175 34,248,883 Võ Đang
189 SoiSaMac 85 34,127,183 Lục Lâm
190 DinhThien 211 34,119,109 Ma Giáo
191 [Nhâìt_Lang] 148 34,091,997 Ma Giáo
192 Tu_Quyen 180 33,989,620 Lục Lâm
193 HoàngDung 144 33,301,656 Cái Bang
194 [R]ôÌngCha 204 33,116,884 Lục Lâm
195 VatFamHP 1 33,006,720 Lãng Nhân
196 CuongVoAnh 10 32,700,415 Cái Bang
197 HiêìpDâmNoì 0 32,700,415 Cái Bang
198 -Onizuka- 197 32,339,901 Bí cung
199 Sky-x-Ky0 227 32,230,458 Võ Đang
200 zHoangMieuz 144 32,163,559 Lục Lâm
201 _-peìHýõng-_ 180 32,018,116 Bí cung
202 WhyLove 180 31,990,779 Lục Lâm
203 Tieudaoxx 182 31,454,455 Cái Bang
204 data 210 31,419,026 Ma Giáo
205 zVATz 227 30,962,588 Võ Đang
206 1080 211 30,778,587 Ma Giáo
207 --Checker-- 127 30,616,953 Thiếu Lâm
208 DuongBlack 168 30,485,434 Ma Giáo
209 DuaHau 187 30,310,268 Lục Lâm
210 CamMich 181 30,266,001 Võ Đang
211 Yumi 125 30,172,724 Ma Giáo
212 HooDoo 182 30,098,245 Ma Giáo
213 [-TiêÒuThý-] 114 30,072,494 Ma Giáo
214 Phýõng 168 30,046,122 Bí cung
215 Ngáo 121 29,967,894 Ma Giáo
216 ___PA___ 104 29,764,380 Lục Lâm
217 Ever 180 29,739,470 Ma Giáo
218 LONG-TU 219 29,524,404 Ma Giáo
219 Lu03 210 29,498,961 Cái Bang
220 HiKaRu 194 29,482,784 Lục Lâm
221 TâyÐôòç 120 29,442,915 Ma Giáo
222 Candy-Lam 180 29,236,857 Ma Giáo
223 Äo-Tuong 218 29,198,439 Ma Giáo
224 Los 151 29,029,671 Lục Lâm
225 giudobc 1 28,671,104 Lãng Nhân
226 Nhãòt-Raìc 180 28,425,225 Võ Đang
227 jack 175 28,418,206 Lục Lâm
228 [Checker] 210 28,380,613 Lục Lâm
229 Lu01 210 28,345,000 Cái Bang
230 CuKaKa 193 28,099,590 Lục Lâm
231 Heo 182 28,065,853 Bí cung
232 LinhChien_ 222 27,850,353 Võ Đang
233 Nhi_Baby_-_ 116 27,803,534 Ma Giáo
234 8[X] 180 27,769,010 Võ Đang
235 Kieu-Viet 109 27,693,919 Lục Lâm
236 NoSayBen 144 27,410,488 Ma Giáo
237 -_Farmer_- 210 27,247,331 Cái Bang
238 PiKey 169 27,195,346 Ma Giáo
239 KittyBaby 120 27,183,418 Võ Đang
240 JiYeon 220 27,173,697 Võ Đang
241 Tuì 2 26,983,600 Lãng Nhân
242 Qi 152 26,536,624 Ma Giáo
243 -[Co]-Linh 144 26,319,555 Ma Giáo
244 Sat 1 26,281,605 Lãng Nhân
245 Nhâìt--[Ðao] 168 25,834,233 Ma Giáo
246 ANH_YTALI 180 25,337,285 Ma Giáo
247 edewew 180 25,316,545 Lục Lâm
248 INTERNET 180 25,163,307 Lục Lâm
249 ABS55 210 25,150,000 Lục Lâm
250 Cherry2017 210 24,830,945 Bí cung
251 HoaLY 180 24,771,625 Ma Giáo
252 Enter 168 24,734,230 Ma Giáo
253 Na_Ni 180 24,530,180 Cái Bang
254 [BG]HônSu 0 24,315,252 Ma Giáo
255 LAM-XUNG 210 24,091,012 Lục Lâm
256 Mr[Been] 142 23,578,137 Thiếu Lâm
257 -Nam- 220 23,381,751 Thiếu Lâm
258 Bu6Rung 175 23,257,789 Lục Lâm
259 HoangPhiHong 141 23,098,253 Ma Giáo
260 KIKINHAT 180 23,063,765 Ma Giáo
261 Sao_Mai 168 22,653,713 Ma Giáo
262 —Zalo— 220 22,499,923 Lục Lâm
263 Ruou-3-Kich 226 22,370,119 Ma Giáo
264 ][giaohao][ 216 22,227,615 Ma Giáo
265 _-Pxx-_ 180 22,089,303 Ma Giáo
266 Parents 20 22,065,561 Lãng Nhân
267 MeoDen 210 22,015,781 Ma Giáo
268 hhhhhhh 67 21,992,196 Võ Đang
269 berserkers 193 21,967,142 Ma Giáo
270 Tuan_Rau 102 21,963,907 Võ Đang
271 LackyBum 16 21,927,347 Lục Lâm
272 ja01 210 21,673,059 Cái Bang
273 oO-KHA-Oo 172 21,614,199 Võ Đang
274 Tam-Phong 94 21,588,239 Võ Đang
275 KiêìmTiêÌn 70 21,337,164 Võ Đang
276 jiuon 215 21,317,581 Lục Lâm
277 LinhÇhien_ 216 21,315,889 Võ Đang
278 TaLiBann 197 21,145,548 Ma Giáo
279 --Pxx---- 205 21,050,052 Lục Lâm
280 DaiHiep 144 20,950,312 Lục Lâm
281 VO___KI----- 204 20,850,931 Thiếu Lâm
282 EFGH 220 20,808,131 Võ Đang
283 FAM_MILL 175 20,609,319 Ma Giáo
284 ThanhPhatPC 180 20,338,287 Võ Đang
285 Leo_nuker 197 20,224,823 Ma Giáo
286 YeuXa 26 20,193,364 Lãng Nhân
287 [MixMai] 210 20,183,612 Ma Giáo
288 Queenzz 183 20,099,906 Ma Giáo
289 __Nhi__ 30 19,992,270 Bí cung
290 Spectre 193 19,971,942 Ma Giáo
291 -Çhiêìn_Lang 121 19,928,613 Ma Giáo
292 Han--Han 168 19,725,582 Võ Đang
293 -Bi-Bo- 168 19,440,533 Ma Giáo
294 NhimXinh 210 19,345,032 Lục Lâm
295 TheNun 193 19,342,875 Ma Giáo
296 ][-][u_truc 193 19,134,070 Cái Bang
297 9Fury 156 19,127,128 Ma Giáo
298 -Over 211 18,969,384 Ma Giáo
299 TrýõÌngSinh 180 18,882,541 Ma Giáo
300 DoanChiBinh 180 18,638,836 Võ Đang
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ