Trang chủ // Bảng Phú Hộ

Hạng Nhân vật Cấp Ngân lượng Phái
1 HTS 210 1,882,204,172 Ma Giáo
2 tacthien 214 1,043,278,079 Ma Giáo
3 [_Yen__Nhi_] 210 929,675,132 Ma Giáo
4 Chi-Chi 224 771,075,295 Bí cung
5 HâÌu_Gia 227 753,437,080 Ma Giáo
6 [KenKyaKu] 216 550,546,222 Lục Lâm
7 TiêuLuòcLong 1 540,332,414 Lãng Nhân
8 Kitty 146 539,837,522 Ma Giáo
9 ABS 231 538,458,167 Ma Giáo
10 MeLoDy 1 516,728,942 Lãng Nhân
11 Trainghiem 223 497,741,527 Ma Giáo
12 L0ngKiemSanh 210 482,352,985 Cái Bang
13 zzHacMieuzz 144 446,991,534 Lục Lâm
14 DaoHaNhan 193 411,203,439 Ma Giáo
15 HuongMiu 217 397,528,483 Bí cung
16 Tuan___rau 224 363,286,807 Ma Giáo
17 Buòi- 218 361,120,816 Ma Giáo
18 -Soìc[69]- 221 343,157,580 Võ Đang
19 TapBuonBan 1 330,130,500 Lãng Nhân
20 Lasattinh 168 308,283,600 Bí cung
21 NameVoDoi 215 307,014,505 Ma Giáo
22 _ThiênKim_ 220 305,144,029 Võ Đang
23 HUYET--MA 225 287,820,977 Ma Giáo
24 [L]ion-King 225 278,039,766 Ma Giáo
25 SójÇôÐôòç 149 270,914,160 Ma Giáo
26 TêìÇônG 221 263,507,457 Thiếu Lâm
27 CuôÌng_Ðao 226 263,490,636 Ma Giáo
28 TigerBig 168 260,000,000 Lục Lâm
29 Ngoc-_-Diep 225 252,328,247 Ma Giáo
30 Chien 180 240,495,413 Ma Giáo
31 [ÐoaÌn_Dýò] 151 238,156,534 Ma Giáo
32 Live0rDie 147 237,802,750 Ma Giáo
33 NoName 220 233,092,617 Ma Giáo
34 ____B52____ 216 222,480,995 Lục Lâm
35 -Black-Bear- 223 222,212,594 Lục Lâm
36 AQ_______ 218 212,971,951 Lục Lâm
37 BeMy 214 208,178,428 Lục Lâm
38 KyNiem 213 202,853,308 Ma Giáo
39 VINCOM 175 199,240,796 Ma Giáo
40 NôÒ-- 224 192,591,382 Ma Giáo
41 LangTuBuon 142 189,799,036 Cái Bang
42 [S]ky-x-Kyo 15 188,999,108 Thiếu Lâm
43 -Co3- 116 183,052,776 Bí cung
44 KaKaKa 10 182,548,440 Ma Giáo
45 Dung_nhi 133 158,753,863 Cái Bang
46 zVATz 227 151,919,440 Võ Đang
47 Phanh_Ra_Bop 128 151,205,034 Võ Đang
48 -_-Jack-_- 1 151,079,943 Ma Giáo
49 ChoEmSin 216 144,383,357 Võ Đang
50 [0_HaNoi_0] 230 142,876,112 Ma Giáo
51 randoc83 168 140,855,927 Ma Giáo
52 -CafeSua- 12 139,034,108 Lãng Nhân
53 Mot_Minh_Toi 144 137,787,715 Võ Đang
54 _cachep_ 182 135,508,729 Ma Giáo
55 TrangxinhCp 220 135,156,516 Ma Giáo
56 TieuHo 220 130,289,220 Ma Giáo
57 63463 193 128,666,058 Cái Bang
58 DýõngChâu 220 128,424,921 Ma Giáo
59 Tiì_Ðeòp_Zai 128 121,887,749 Bí cung
60 _-PA-_ 180 120,500,062 Lục Lâm
61 manu 120 119,132,411 Bí cung
62 FC-III 218 115,158,020 Ma Giáo
63 -Ðông_TaÌ- 214 114,863,392 Ma Giáo
64 TiêÒuAÐâÌu 210 114,183,799 Cái Bang
65 BãngTâm 180 111,297,061 Bí cung
66 CuìòMeÌo 220 110,007,161 Ma Giáo
67 NTB 180 108,414,176 Võ Đang
68 TienVu 186 107,401,562 Ma Giáo
69 MG_CoLong 175 107,287,028 Ma Giáo
70 HaLi 212 103,877,057 Cái Bang
71 Lâm_Viên 227 102,955,164 Ma Giáo
72 --HoaTaÌn 179 102,618,708 Võ Đang
73 Tieu___Mao 13 101,934,378 Lãng Nhân
74 ngocduy11 50 100,056,506 Võ Đang
75 [DaXoa] 144 95,566,886 Bí cung
76 thanhlong 123 94,153,093 Ma Giáo
77 LAMBORGINI 218 92,165,302 Ma Giáo
78 DauTay 180 90,097,090 Ma Giáo
79 Bi 180 90,004,748 Võ Đang
80 PlayGirl 195 88,903,494 Võ Đang
81 Sâìm 120 84,876,313 Lục Lâm
82 Tieu_Dao 163 84,223,489 Lục Lâm
83 __Ba_Biìch__ 194 84,031,643 Lục Lâm
84 Chi--Chi 229 82,956,562 Bí cung
85 [P]hong-Vu 183 82,331,943 Lục Lâm
86 -_-Nam-De-_- 220 80,729,665 Lục Lâm
87 HacMieu 175 80,726,205 Cái Bang
88 _-S-_ 193 80,365,997 Ma Giáo
89 -MIN- 145 80,151,801 Bí cung
90 CaCaCa 223 77,567,598 Ma Giáo
91 -Ga_Rung- 222 76,908,496 Lục Lâm
92 Delusion 215 76,767,662 Võ Đang
93 --Rayleigh-- 102 76,287,594 Lãng Nhân
94 Do-Trang 175 75,320,932 Cái Bang
95 DT-tranvu 60 74,762,733 Ma Giáo
96 NhuMai 119 74,619,489 Võ Đang
97 SkillBoss 180 74,285,838 Lục Lâm
98 ___LPK___ 223 73,472,361 Thiếu Lâm
99 Moi_Di_Tu_Ve 144 72,748,470 Võ Đang
100 [C]aìt-Buòòi 184 72,628,237 Lục Lâm
101 -Leopard- 188 71,467,403 Lục Lâm
102 alone 218 71,288,020 Ma Giáo
103 TTFam 54 70,154,775 Ma Giáo
104 -Yumi- 141 70,029,869 Bí cung
105 god_luck 168 69,771,145 Thiếu Lâm
106 _Hoa__Long_ 225 68,622,793 Lục Lâm
107 Em_Thu_Kho 6 67,650,535 Lãng Nhân
108 Ruou-3-Kich 226 67,412,797 Ma Giáo
109 Bom_Xe_Dap 153 64,122,670 Võ Đang
110 beWay 181 63,358,655 Ma Giáo
111 -TiTiOne- 1 63,333,331 Lãng Nhân
112 -TruÌmCuôìi- 118 63,208,135 Lục Lâm
113 -[R]ed[B]ull 180 62,620,986 Thiếu Lâm
114 _7Dragons_ 175 60,569,561 Ma Giáo
115 Shinobi 168 58,184,087 Lục Lâm
116 Mup 168 57,818,561 Lục Lâm
117 hi_all 180 57,423,081 Thiếu Lâm
118 fgfg 1 56,955,173 Lãng Nhân
119 __Nho__ 73 56,191,266 Bí cung
120 -Long9D- 219 55,035,299 Cái Bang
121 VôDanhÐaòiSý 220 54,703,713 Võ Đang
122 ____B53____ 196 54,535,910 Lục Lâm
123 _Never_ 133 54,365,924 Ma Giáo
124 [L]ong-Gi[a] 197 54,236,836 Lục Lâm
125 LâmTriêÌuAnh 168 53,865,863 Lục Lâm
126 CERATO 218 53,640,202 Lục Lâm
127 VTV2 213 53,312,968 Lục Lâm
128 Lâm-Viên 224 52,926,050 Ma Giáo
129 ÐôngTaÌ 134 52,399,252 Lục Lâm
130 CôGiaìoThaÒo 210 52,041,165 Ma Giáo
131 wayback 125 52,023,774 Võ Đang
132 Beì-My 221 50,955,807 Lục Lâm
133 LongRiver 191 50,872,765 Thiếu Lâm
134 H20 180 50,381,482 Võ Đang
135 SoDeep 144 50,008,094 Ma Giáo
136 Lu02 210 49,902,292 Cái Bang
137 ÂÒm_Huyêìt 218 49,602,752 Võ Đang
138 Loki 144 49,598,095 Ma Giáo
139 Sakya 144 49,228,054 Lục Lâm
140 SuTruTri 180 48,069,976 Thiếu Lâm
141 ANZ 180 47,860,351 Bí cung
142 HaÌnMaòcTuÒ 211 47,170,168 Lục Lâm
143 Beì_Gâìu 193 46,196,507 Bí cung
144 HoaMai 184 46,121,233 Lục Lâm
145 Cua-CaMau 215 46,114,857 Võ Đang
146 TýÒu_Sãìc 221 46,018,014 Lục Lâm
147 LinhBeauty 120 45,657,567 Bí cung
148 [Anh-Hung] 144 45,500,068 Lục Lâm
149 Bopbikq55 222 45,383,550 Võ Đang
150 Kiwi 119 45,380,129 Ma Giáo
151 [Ko]Ka 169 44,855,424 Ma Giáo
152 _-GauCon__ 180 44,183,041 Lục Lâm
153 MaTôn 130 43,560,503 Lục Lâm
154 Chanwa 121 42,567,446 Ma Giáo
155 Lao-Quoc 210 42,137,227 Ma Giáo
156 LangGiang 204 41,918,369 Lục Lâm
157 Jasmine1 127 41,268,128 Võ Đang
158 HTV-HTV 210 40,966,255 Võ Đang
159 HuyêìtAÒnh 210 40,642,612 Cái Bang
160 --Dollars-- 180 40,253,849 Thiếu Lâm
161 NhatThien 180 40,236,748 Ma Giáo
162 CuongXinh 105 39,388,196 Lục Lâm
163 Meliodas 171 39,365,501 Ma Giáo
164 MotThoiDaXa 120 39,353,041 Ma Giáo
165 BiKae 180 39,265,171 Ma Giáo
166 _Mobileye_ 210 39,091,679 Bí cung
167 HoaNgocLan 171 38,388,082 Bí cung
168 [P]hiêu-Diêu 220 37,823,498 Ma Giáo
169 _TrieuTan_ 180 37,519,716 Lục Lâm
170 Thor 181 37,364,783 Võ Đang
171 ThichNhatTam 215 37,276,315 Lục Lâm
172 -STANDARD- 105 37,140,055 Võ Đang
173 VoDanh 121 36,953,744 Võ Đang
174 -Hoi_Lam_Gi- 144 36,667,260 Ma Giáo
175 KhocVoLe 143 36,587,817 Thiếu Lâm
176 Apple 180 36,570,357 Ma Giáo
177 [S]an_Ga 229 36,545,038 Ma Giáo
178 Alaska 175 36,438,768 Võ Đang
179 Jupiter 181 36,435,326 Lục Lâm
180 Fam-Fam 214 36,008,964 Lục Lâm
181 ]ChymSung[ 162 35,700,638 Cái Bang
182 Tu_La_Ðao 194 35,548,209 Ma Giáo
183 DAIMYNHAN 197 34,800,481 Ma Giáo
184 leofam 214 34,541,147 Lục Lâm
185 Toantienkiem 175 34,248,883 Võ Đang
186 SoiSaMac 85 34,127,183 Lục Lâm
187 DinhThien 211 34,119,109 Ma Giáo
188 [Nhâìt_Lang] 148 34,091,997 Ma Giáo
189 Tu_Quyen 180 33,989,620 Lục Lâm
190 HoàngDung 144 33,301,656 Cái Bang
191 [R]ôÌngCha 204 33,116,884 Lục Lâm
192 VatFamHP 1 33,006,720 Lãng Nhân
193 CuongVoAnh 10 32,700,415 Cái Bang
194 HiêìpDâmNoì 0 32,700,415 Cái Bang
195 -Onizuka- 197 32,339,901 Bí cung
196 Sky-x-Ky0 227 32,230,458 Võ Đang
197 zHoangMieuz 144 32,163,559 Lục Lâm
198 _-peìHýõng-_ 180 32,018,116 Bí cung
199 WhyLove 180 31,990,779 Lục Lâm
200 Tieudaoxx 182 31,456,091 Cái Bang
201 data 210 31,419,026 Ma Giáo
202 1080 211 30,778,587 Ma Giáo
203 --Checker-- 127 30,616,953 Thiếu Lâm
204 DuongBlack 168 30,485,434 Ma Giáo
205 DuaHau 187 30,310,268 Lục Lâm
206 CamMich 181 30,266,001 Võ Đang
207 Yumi 125 30,172,724 Ma Giáo
208 HooDoo 182 30,098,245 Ma Giáo
209 [-TiêÒuThý-] 114 30,072,494 Ma Giáo
210 Phýõng 168 30,046,122 Bí cung
211 Ngáo 121 29,967,894 Ma Giáo
212 ___PA___ 104 29,764,380 Lục Lâm
213 Ever 180 29,739,470 Ma Giáo
214 LONG-TU 219 29,524,404 Ma Giáo
215 Lu03 210 29,498,961 Cái Bang
216 HiKaRu 194 29,482,784 Lục Lâm
217 LinhChien_ 222 29,459,006 Võ Đang
218 TâyÐôòç 120 29,442,915 Ma Giáo
219 Candy-Lam 180 29,236,857 Ma Giáo
220 Los 151 29,029,671 Lục Lâm
221 giudobc 1 28,671,104 Lãng Nhân
222 Nhãòt-Raìc 180 28,425,225 Võ Đang
223 jack 175 28,418,206 Lục Lâm
224 [Checker] 210 28,380,613 Lục Lâm
225 Lu01 210 28,345,000 Cái Bang
226 CuKaKa 193 28,099,590 Lục Lâm
227 Heo 182 28,065,853 Bí cung
228 Kieu-Viet 110 27,841,575 Lục Lâm
229 Nhi_Baby_-_ 116 27,803,534 Ma Giáo
230 8[X] 180 27,769,010 Võ Đang
231 NoSayBen 144 27,410,488 Ma Giáo
232 -_Farmer_- 210 27,247,331 Cái Bang
233 PiKey 169 27,195,346 Ma Giáo
234 KittyBaby 57 27,186,290 Võ Đang
235 JiYeon 220 27,173,697 Võ Đang
236 Tom-Tich 223 27,080,324 Võ Đang
237 Tuì 2 26,983,600 Lãng Nhân
238 Qi 152 26,536,624 Ma Giáo
239 -[Co]-Linh 144 26,319,555 Ma Giáo
240 Sat 1 26,281,605 Lãng Nhân
241 Nhâìt--[Ðao] 168 25,834,233 Ma Giáo
242 ANH_YTALI 180 25,337,285 Ma Giáo
243 edewew 180 25,316,545 Lục Lâm
244 INTERNET 180 25,163,307 Lục Lâm
245 ABS55 210 25,150,000 Lục Lâm
246 Cherry2017 210 24,830,945 Bí cung
247 HoaLY 180 24,771,625 Ma Giáo
248 Enter 168 24,734,230 Ma Giáo
249 Na_Ni 180 24,530,180 Cái Bang
250 [BG]HônSu 0 24,315,252 Ma Giáo
251 LAM-XUNG 210 24,091,012 Lục Lâm
252 Mr[Been] 142 23,578,137 Thiếu Lâm
253 Bu6Rung 175 23,530,060 Lục Lâm
254 -Nam- 220 23,381,751 Thiếu Lâm
255 HoangPhiHong 141 23,098,253 Ma Giáo
256 KIKINHAT 180 23,063,765 Ma Giáo
257 Sao_Mai 168 22,653,713 Ma Giáo
258 Tuan_Rau 102 22,604,505 Võ Đang
259 —Zalo— 220 22,499,923 Lục Lâm
260 ][giaohao][ 216 22,227,615 Ma Giáo
261 _-Pxx-_ 180 22,089,303 Ma Giáo
262 Parents 20 22,065,561 Lãng Nhân
263 MeoDen 210 22,015,781 Ma Giáo
264 hhhhhhh 67 21,992,196 Võ Đang
265 berserkers 193 21,967,142 Ma Giáo
266 LackyBum 16 21,927,347 Lục Lâm
267 Tam-Phong 98 21,766,633 Võ Đang
268 ja01 210 21,673,059 Cái Bang
269 oO-KHA-Oo 172 21,614,199 Võ Đang
270 KiêìmTiêÌn 70 21,337,164 Võ Đang
271 jiuon 215 21,317,581 Lục Lâm
272 LinhÇhien_ 216 21,315,889 Võ Đang
273 TaLiBann 197 21,145,548 Ma Giáo
274 --Pxx---- 205 21,050,052 Lục Lâm
275 DaiHiep 144 20,950,312 Lục Lâm
276 Inverter 212 20,939,392 Cái Bang
277 VO___KI----- 204 20,850,931 Thiếu Lâm
278 EFGH 220 20,808,131 Võ Đang
279 FAM_MILL 175 20,609,319 Ma Giáo
280 ThanhPhatPC 180 20,338,287 Võ Đang
281 Leo_nuker 197 20,224,823 Ma Giáo
282 YeuXa 26 20,193,364 Lãng Nhân
283 [MixMai] 210 20,183,612 Ma Giáo
284 Queenzz 183 20,099,906 Ma Giáo
285 __Nhi__ 30 19,992,270 Bí cung
286 Spectre 193 19,971,942 Ma Giáo
287 Nam 105 19,956,095 Lãng Nhân
288 -Çhiêìn_Lang 121 19,928,613 Ma Giáo
289 Han--Han 168 19,725,582 Võ Đang
290 -Bi-Bo- 168 19,440,533 Ma Giáo
291 NhimXinh 210 19,345,032 Lục Lâm
292 TheNun 193 19,342,875 Ma Giáo
293 ][-][u_truc 193 19,134,070 Cái Bang
294 9Fury 156 19,127,128 Ma Giáo
295 -Over 211 18,969,384 Ma Giáo
296 TrýõÌngSinh 180 18,882,541 Ma Giáo
297 DoanChiBinh 180 18,638,836 Võ Đang
298 Lacgo 114 18,539,332 Ma Giáo
299 [F]ox 180 18,325,212 Lục Lâm
300 HuyTuan 221 18,226,723 Võ Đang
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ