Trang chủ // Bảng Phú Hộ

Hạng Nhân vật Cấp Ngân lượng Phái
1 Henry_Trung 1 4,000,000,000 Lãng Nhân
2 HTS 210 1,882,204,172 Ma Giáo
3 tacthien 214 1,196,368,256 Ma Giáo
4 [_Yen__Nhi_] 135 855,232,815 Ma Giáo
5 -Joshua- 220 789,930,349 Lục Lâm
6 [L]ion-King 220 747,582,559 Ma Giáo
7 Sky-x-Ky0 227 685,515,145 Võ Đang
8 CaCaCa 220 672,997,561 Lục Lâm
9 ThangKu 210 607,650,354 Cái Bang
10 [KenKyaKu] 216 550,189,233 Lục Lâm
11 -Black-Bear- 220 550,119,045 Lục Lâm
12 PhamThiMer 186 549,041,420 Lục Lâm
13 -Tranhaonam- 217 543,657,811 Thiếu Lâm
14 TiêuLuòcLong 1 540,332,414 Lãng Nhân
15 Kitty 146 539,837,522 Ma Giáo
16 MeLoDy 1 516,728,942 Lãng Nhân
17 L0ngKiemSanh 210 482,369,385 Cái Bang
18 zzHacMieuzz 144 446,991,534 Lục Lâm
19 Ngoc-_-Diep 221 429,680,756 Ma Giáo
20 DaoHaNhan 193 411,203,439 Ma Giáo
21 TapBuonBan 1 330,130,500 Lãng Nhân
22 Tuan___rau 217 329,453,977 Ma Giáo
23 CuìòMeÌo 218 314,475,414 Ma Giáo
24 Lasattinh 168 308,283,600 Bí cung
25 NameVoDoi 215 307,014,505 Ma Giáo
26 HANOI 217 299,237,029 Ma Giáo
27 Chi--Chi 221 293,085,730 Bí cung
28 SójÇôÐôòç 149 270,914,160 Ma Giáo
29 TigerBig 168 260,000,000 Lục Lâm
30 LinhChien_ 218 259,546,846 Võ Đang
31 -Câòu[3]- 220 247,098,195 Võ Đang
32 Chien 180 240,495,413 Ma Giáo
33 [ÐoaÌn_Dýò] 151 238,156,534 Ma Giáo
34 Live0rDie 147 237,802,750 Ma Giáo
35 NôÒ-- 220 234,895,097 Ma Giáo
36 jiuon 214 230,799,454 Lục Lâm
37 ÐiêìuÇaÌy 222 225,119,120 Ma Giáo
38 ____B52____ 216 222,414,143 Lục Lâm
39 BeMy 213 217,981,301 Lục Lâm
40 KyNiem 213 202,853,308 Ma Giáo
41 _ThiênKim_ 220 200,486,596 Võ Đang
42 VINCOM 175 199,240,796 Ma Giáo
43 Trainghiem 217 190,253,841 Lục Lâm
44 LangTuBuon 142 189,799,036 Cái Bang
45 [S]ky-x-Kyo 15 188,999,108 Thiếu Lâm
46 CERATO 216 186,138,711 Lục Lâm
47 Yêu-Võò 220 184,613,575 Lục Lâm
48 -Co3- 116 183,052,776 Bí cung
49 KaKaKa 10 182,548,440 Ma Giáo
50 FC-III 216 179,759,026 Ma Giáo
51 Çhaòy-Ði-ßeì 220 172,529,048 Võ Đang
52 ThuHuong 210 165,673,679 Bí cung
53 LongKhaÒi 219 161,527,582 Lục Lâm
54 Dung_nhi 133 158,753,863 Cái Bang
55 DýõngChâu 218 151,640,719 Ma Giáo
56 Phanh_Ra_Bop 128 151,205,034 Võ Đang
57 -_-Jack-_- 1 151,079,943 Ma Giáo
58 AQ_______ 208 149,033,041 Lục Lâm
59 ChoEmSin 216 144,371,158 Võ Đang
60 randoc83 168 140,855,927 Ma Giáo
61 zïn 215 139,452,178 Ma Giáo
62 zVATz 227 138,409,096 Thiếu Lâm
63 Mot_Minh_Toi 144 137,787,715 Võ Đang
64 Tom-Tich 220 136,649,202 Võ Đang
65 _cachep_ 182 135,508,729 Ma Giáo
66 _-PA-_ 180 129,560,531 Lục Lâm
67 63463 193 128,666,058 Cái Bang
68 _Hoa__Long_ 219 124,963,100 Ma Giáo
69 NoName 216 122,483,628 Ma Giáo
70 Tiì_Ðeòp_Zai 128 121,887,749 Bí cung
71 manu 120 119,132,411 Bí cung
72 ThiênCõLaÞo 210 115,887,938 Ma Giáo
73 BãngTâm 180 111,297,061 Bí cung
74 NTB 180 108,521,408 Võ Đang
75 TienVu 186 107,401,562 Ma Giáo
76 MG_CoLong 175 107,287,028 Ma Giáo
77 2B-cuibap 175 105,863,386 Ma Giáo
78 --HoaTaÌn 179 102,618,708 Võ Đang
79 Tieu___Mao 13 101,934,378 Lãng Nhân
80 Mr_Tom 107 100,114,422 Lục Lâm
81 ngocduy11 50 100,056,506 Võ Đang
82 [DaXoa] 144 95,566,886 Bí cung
83 thanhlong 123 94,153,093 Ma Giáo
84 -Ðông_TaÌ- 210 94,042,850 Ma Giáo
85 Ðenvkl 103 93,831,576 Lục Lâm
86 HUYET--MA 219 91,618,246 Ma Giáo
87 [S]an_Ga 220 90,863,686 Ma Giáo
88 DauTay 180 90,097,090 Ma Giáo
89 Bi 180 90,004,748 Võ Đang
90 PlayGirl 195 88,903,195 Võ Đang
91 [0_HaNoi_0] 221 88,822,438 Lục Lâm
92 --i-Sky-i-- 171 88,202,191 Ma Giáo
93 o0Leo0o 210 86,955,912 Ma Giáo
94 SeaYeon 218 86,358,386 Võ Đang
95 Sâìm 120 84,876,313 Lục Lâm
96 Tieu_Dao 163 84,223,489 Lục Lâm
97 __Ba_Biìch__ 194 84,031,643 Lục Lâm
98 Chi-Chi 218 83,704,393 Bí cung
99 CuôÌng_Ðao 220 83,595,072 Ma Giáo
100 [P]hong-Vu 183 82,331,943 Lục Lâm
101 ChapNuaMat 127 81,963,866 Bí cung
102 HacMieu 175 80,742,605 Cái Bang
103 _-S-_ 193 80,365,997 Ma Giáo
104 -MIN- 145 80,151,801 Bí cung
105 [M]inhThu 214 78,181,557 Lục Lâm
106 Chi_Chi 210 77,840,525 Võ Đang
107 Delusion 215 76,767,661 Võ Đang
108 _SunShine_ 210 76,077,833 Võ Đang
109 PhamThiMer02 210 75,790,644 Lục Lâm
110 Do-Trang 175 75,320,932 Cái Bang
111 NhuMai 119 74,619,489 Võ Đang
112 SkillBoss 180 74,285,838 Lục Lâm
113 VTV2 12 73,738,923 Lãng Nhân
114 Moi_Di_Tu_Ve 144 72,748,470 Võ Đang
115 [C]aìt-Buòòi 184 72,628,237 Lục Lâm
116 Man 210 71,482,507 Lục Lâm
117 -Leopard- 188 71,467,403 Lục Lâm
118 --[Mr]-ßin-- 212 71,351,574 Ma Giáo
119 -no- 212 71,276,449 Lục Lâm
120 TTFam 54 70,154,775 Ma Giáo
121 -Yumi- 141 70,029,869 Bí cung
122 god_luck 168 69,771,145 Thiếu Lâm
123 PhamThiMer01 210 69,546,324 Lục Lâm
124 Em_Thu_Kho 6 67,650,535 Lãng Nhân
125 TýÒuQuênSâÌu 220 67,490,673 Ma Giáo
126 QuâÌnQueÌ 116 67,309,750 Võ Đang
127 ABS 222 65,622,121 Ma Giáo
128 Bom_Xe_Dap 153 64,122,670 Võ Đang
129 beWay 181 63,358,655 Ma Giáo
130 -TiTiOne- 1 63,333,331 Lãng Nhân
131 TiêuSâÌu 219 62,979,813 Võ Đang
132 -[R]ed[B]ull 180 62,620,986 Thiếu Lâm
133 -Hâòn- 217 62,174,620 Ma Giáo
134 _7Dragons_ 175 60,569,561 Ma Giáo
135 Phi-Long 101 59,539,200 Võ Đang
136 PhamThiMer03 210 59,347,050 Lục Lâm
137 Franku 110 58,843,302 Ma Giáo
138 Shinobi 168 58,184,087 Lục Lâm
139 Mup 168 57,818,561 Lục Lâm
140 hi_all 180 57,423,081 Thiếu Lâm
141 ChâìmPhâÒy 146 56,550,472 Ma Giáo
142 __Nho__ 73 56,191,266 Bí cung
143 ____B53____ 196 54,535,910 Lục Lâm
144 _Never_ 133 54,365,924 Ma Giáo
145 [L]ong-Gi[a] 197 54,236,836 Lục Lâm
146 LâmTriêÌuAnh 168 53,865,863 Lục Lâm
147 HC0712 176 53,818,342 Ma Giáo
148 ÐôngTaÌ 134 52,399,252 Lục Lâm
149 Cafe_Fam 193 52,261,909 Ma Giáo
150 KenNi 217 52,061,302 Lục Lâm
151 [B]ãìcÇaìi 220 51,142,764 Cái Bang
152 cogaitocvang 217 51,081,050 Cái Bang
153 LongRiver 191 50,872,765 Thiếu Lâm
154 PhuHo 1 50,690,552 Lãng Nhân
155 H20 180 50,381,482 Võ Đang
156 SoDeep 144 50,008,094 Ma Giáo
157 Lu02 210 49,902,292 Cái Bang
158 Loki 144 49,598,095 Ma Giáo
159 Sakya 144 49,228,054 Lục Lâm
160 SuTruTri 180 48,069,976 Thiếu Lâm
161 ANZ 180 47,860,351 Bí cung
162 Beì_Gâìu 193 46,196,507 Bí cung
163 JiYeon 218 46,180,546 Võ Đang
164 HoaMai 184 46,121,233 Lục Lâm
165 Cua-CaMau 215 46,114,857 Võ Đang
166 LinhBeauty 120 45,657,567 Bí cung
167 [Anh-Hung] 144 45,500,068 Lục Lâm
168 [Ko]Ka 169 44,855,424 Ma Giáo
169 _Mario_ 180 43,732,744 Ma Giáo
170 MaTôn 130 43,560,503 Lục Lâm
171 Kiwi 210 43,287,332 Ma Giáo
172 KittyBaby 220 43,287,257 Bí cung
173 Chanwa 121 42,567,446 Ma Giáo
174 Lao-Quoc 210 42,137,227 Ma Giáo
175 LangGiang 204 41,976,769 Lục Lâm
176 Beì-My 218 41,382,724 Lục Lâm
177 Jasmine1 127 41,268,128 Võ Đang
178 --Dollars-- 180 40,253,849 Thiếu Lâm
179 NhatThien 180 40,236,748 Ma Giáo
180 --V30-- 210 40,000,000 Bí cung
181 CuongXinh 105 39,388,196 Lục Lâm
182 Meliodas 171 39,365,501 Ma Giáo
183 MotThoiDaXa 120 39,353,041 Ma Giáo
184 BiKae 180 39,265,171 Ma Giáo
185 _Mobileye_ 180 38,604,642 Bí cung
186 HoaNgocLan 171 38,388,082 Bí cung
187 -TruÌmCuôìi- 118 37,592,053 Lục Lâm
188 _TrieuTan_ 180 37,519,716 Lục Lâm
189 Thor 181 37,364,783 Võ Đang
190 -STANDARD- 105 37,140,055 Võ Đang
191 ZzTieu-HozZ 218 37,099,918 Lục Lâm
192 VoDanh 121 36,953,744 Võ Đang
193 -Hoi_Lam_Gi- 144 36,667,260 Ma Giáo
194 KhocVoLe 143 36,587,817 Thiếu Lâm
195 Apple 180 36,570,357 Ma Giáo
196 Alaska 175 36,438,768 Võ Đang
197 Jupiter 181 36,435,326 Lục Lâm
198 SVS-bom 169 35,815,468 Ma Giáo
199 ]ChymSung[ 162 35,700,638 Cái Bang
200 Retuly 210 35,606,414 Cái Bang
201 zzVôDanhzz 217 35,580,542 Ma Giáo
202 Tu_La_Ðao 194 35,548,209 Ma Giáo
203 -[M]rHieu- 204 35,335,030 Thiếu Lâm
204 ÇáÇhàßá 217 35,179,203 Ma Giáo
205 DAIMYNHAN 197 34,800,481 Ma Giáo
206 ÐinhHoaLong 220 34,587,524 Lục Lâm
207 Toantienkiem 175 34,248,883 Võ Đang
208 SoiSaMac 85 34,127,183 Lục Lâm
209 DinhThien 211 34,113,537 Ma Giáo
210 [Nhâìt_Lang] 148 34,091,997 Ma Giáo
211 Tu_Quyen 180 33,989,620 Lục Lâm
212 HoàngDung 144 33,318,056 Cái Bang
213 Super 171 33,153,277 Lục Lâm
214 [R]ôÌngCha 204 33,116,884 Lục Lâm
215 VatFamHP 1 33,006,720 Lãng Nhân
216 __BH__ 175 32,942,597 Lục Lâm
217 CuongVoAnh 10 32,700,415 Cái Bang
218 HiêìpDâmNoì 0 32,700,415 Cái Bang
219 KienTang 190 32,652,515 Lục Lâm
220 zHoangMieuz 144 32,163,559 Lục Lâm
221 _-peìHýõng-_ 180 32,018,116 Bí cung
222 WhyLove 180 31,990,779 Lục Lâm
223 Tieudaoxx 182 31,196,240 Cái Bang
224 leofam 214 31,157,834 Lục Lâm
225 --Checker-- 127 30,616,953 Thiếu Lâm
226 DuongBlack 168 30,485,434 Ma Giáo
227 DuaHau 187 30,310,268 Lục Lâm
228 CamMich 181 30,266,001 Võ Đang
229 Yumi 125 30,172,724 Ma Giáo
230 ZzcuTizZ 217 30,132,515 Lục Lâm
231 HooDoo 182 30,098,245 Ma Giáo
232 ___PA___ 144 30,074,304 Lục Lâm
233 [-TiêÒuThý-] 114 30,072,494 Ma Giáo
234 Phýõng 168 30,046,122 Bí cung
235 Ngáo 121 29,967,894 Ma Giáo
236 Ever 180 29,739,470 Ma Giáo
237 Lu03 210 29,498,961 Cái Bang
238 HiKaRu 194 29,482,784 Lục Lâm
239 TâyÐôòç 120 29,442,915 Ma Giáo
240 Candy-Lam 180 29,236,857 Ma Giáo
241 Los 151 29,029,671 Lục Lâm
242 IceCool 211 28,678,360 Lục Lâm
243 giudobc 1 28,671,100 Lãng Nhân
244 jack 175 28,418,206 Lục Lâm
245 Lu01 210 28,345,000 Cái Bang
246 Heo 182 28,065,853 Bí cung
247 Nhi_Baby_-_ 116 27,803,534 Ma Giáo
248 8[X] 180 27,769,010 Võ Đang
249 Nhãòt-Raìc 180 27,689,867 Võ Đang
250 NoSayBen 144 27,410,488 Ma Giáo
251 PiKey 169 27,195,346 Ma Giáo
252 -_-[S]ea-_- 144 27,095,650 Ma Giáo
253 Qi 152 26,536,624 Ma Giáo
254 -[Co]-Linh 144 26,319,555 Ma Giáo
255 Sat 1 26,281,605 Lãng Nhân
256 Nhâìt--[Ðao] 168 25,834,233 Ma Giáo
257 ANH_YTALI 180 25,336,651 Ma Giáo
258 edewew 180 25,316,545 Lục Lâm
259 INTERNET 180 25,163,307 Lục Lâm
260 ABS55 210 25,150,000 Lục Lâm
261 StMissTeen 180 25,046,979 Lục Lâm
262 -Caraven-A 219 24,874,313 Thiếu Lâm
263 HoaLY 180 24,771,625 Ma Giáo
264 Enter 168 24,734,230 Ma Giáo
265 Na_Ni 180 24,530,180 Cái Bang
266 [BG]HônSu 0 24,315,252 Ma Giáo
267 Ruou-3-Kich 220 24,034,653 Ma Giáo
268 Mr[Been] 142 23,578,137 Thiếu Lâm
269 -HT-_-HT- 210 23,496,192 Lục Lâm
270 HuyTuan 219 23,494,913 Võ Đang
271 HoangPhiHong 141 23,098,253 Ma Giáo
272 KIKINHAT 180 23,063,765 Ma Giáo
273 1080 211 22,888,143 Ma Giáo
274 Btiger 210 22,747,532 Võ Đang
275 Sao_Mai 168 22,653,713 Ma Giáo
276 LAM-XUNG 210 22,511,707 Lục Lâm
277 ][giaohao][ 216 22,244,820 Ma Giáo
278 NhimXinh 210 22,218,821 Lục Lâm
279 _-Pxx-_ 180 22,089,303 Ma Giáo
280 Parents 20 22,065,561 Lãng Nhân
281 hhhhhhh 67 21,992,196 Võ Đang
282 berserkers 193 21,967,142 Ma Giáo
283 Eya 217 21,940,610 Võ Đang
284 LackyBum 16 21,927,347 Lục Lâm
285 Fam-Fam 213 21,861,893 Lục Lâm
286 -Onizuka- 197 21,859,712 Bí cung
287 ja01 210 21,673,059 Cái Bang
288 oO-KHA-Oo 172 21,614,199 Võ Đang
289 KiêìmTiêÌn 70 21,337,164 Võ Đang
290 __BacSi__ 27 21,323,974 Lục Lâm
291 TaLiBann 197 21,145,548 Ma Giáo
292 DaiHiep 144 20,950,312 Lục Lâm
293 VO___KI----- 204 20,850,931 Thiếu Lâm
294 Tuan_Rau 100 20,752,852 Võ Đang
295 ADiÐaÌPhâòt 210 20,645,238 Thiếu Lâm
296 FAM_MILL 175 20,609,319 Ma Giáo
297 ThanhPhatPC 180 20,354,687 Võ Đang
298 Leo_nuker 197 20,222,542 Ma Giáo
299 YeuXa 26 20,193,364 Lãng Nhân
300 [MixMai] 210 20,183,612 Ma Giáo
Copyright 2015 © 9dthanthanh.com
Liên hệ